Wie zijn we? Wat doen we?

Onze organsatie

 

Think4Nurses is een online informatieplatform en denktank ontworpen door en voor verpleegkundigen. Via dit project willen we verpleegkundigen warm maken voor het wetenschappelijk kader achter de dagelijkse praktijk. Dit trachten we te bereiken door recente, betrouwbare wetenschappelijke informatie over verpleegkundige onderwerpen op een laagdrempelige en toegankelijke manier aan te bieden via een website en sociale media. Door betrouwbare informatie aan te reiken wil Think4Nurses verpleegkundigen stimuleren tot een kritische houding tegenover de huidige praktijkvoering. Evidence-Based Nursing is dan ook een belangrijke hoeksteen binnen het verpleegkundig handelen. Dit project wil bovendien verpleegkundigen aanzetten tot interactie over de huidige praktijkvoering, tot inspiratie voor hun handelen en tot innovatie op de werkvloer.

Think4Nurses heeft als doel om bij te dragen aan de verdere professionalisering van de verpleegkundige discipline. Dit project wil een brug bouwen tussen de praktijk en de onderzoekswereld. Onze slogan sluit hier naadloos op aan: "Think4Nurses, waar wetenschap en verpleegkundigen elkaar ontmoeten.".

De 4 pijlers van onze organisatie:

  • Innovatie
  • Interactie
  • Inspiratie
  • Toegankelijkheid

Think4Nurses is onafhankelijk van elke andere organisatie en heeft geen commerciƫle belangen. Er zijn dan ook geen commerciƫle advertenties te vinden op onze site. Enkel partnerorganisaties kunnen worden weergegeven.

 

Ons team

 

Think4Nurses is een project gedreven door tal van vrijwillige en enthousiaste verpleegkundigen, verspreid over heel Vlaanderen. Onze vrijwilligers komen uit alle domeinen van de verpleegkunde. Enkele domeinen die vertegenwoordigd zijn: pediatrie, transplantatie, OKA, intensieve zorgen, thuisverpleging, brandwonden, pneumologie, cardiologie, neurologie, nierdialyse, oncologie, hematologie.

 

De organisatie Think4Nurses wordt aangestuurd door een kernteam van acht vrijwilligers. Al de andere vrijwilligers behoren tot het redactieteam van Think4Nurses. Alle vrijwilligers worden actief betrokken om mee na te denken over onze organisatie via een missie/visie dag. Voor verdere vragen omtrent onze werking kan u steeds terecht op onze contactpagina.

 

THINK4NURSES VZW 2018